หน่วยรับสมัครและพบอาจารย์ที่ปรึกษา สำนักการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยพิษณุโลก อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

459 อาคารแฟชั่นมอลล์ ชั้น4 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย081 492 2504
อ.ทรงพล ลพนานุสรณ์ (อาจารย์ที่ปรึกษา)
www.thai-online-u.com

เข้าสู่ระบบการเรียน  วิธีการติดตั้งห้องเรียนออนไลน์ 

 

powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE